Directori de topònims de l'Associació Cultural Vallgorguina

(última actualització: 2023-12-3 17:47:47)

El directori disposa d'un total de 120 termes que trobaràs repartits entre aquestes pàgines:

(1)23456789101112ÍndexInici

Termes

1. Terme dels quatre pobles

Latitud: 41.65427
Longitud: 2.44533
Alçada: 199 m
Començarem la descripció des del punt que en direm 1, situat a Vilalba Sasserra on hi ha la confluència de 4 termes municipals, Vilalba Sasserra, Santa M.de Palautordera, Llinars del Vallès i Vallgorguina. Actualment, en aquest punt no hi ha cap terme, i en el seu lloc es considera com a tal un pou rodó tapat amb una tapa de ferro, situat dins el patí de la casa núm.87 del carrer Carretera Vella de Sant Celoni, i per la banda del darrere hi ha el carrer Girona. En aquest punt hi van a parar les 4 línies de terme. Informació donada per l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. Delimita amb les propietats d'aquests 4 pobles i la casa núm. 87.

2. Terme cruïlla carrer Trentapasses

Latitud: 41.65427
Longitud: 2.4457
Alçada: 198 m
Des del punt 1, la línia de terme va a trobar el terme núm. 2 situat a la cantonada del carrer Trentapasses i clavat al costat de la paret de la casa núm. 54. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 69 d'alçada. Té gravat les lletres de SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquests dos pobles.

3. Terme entrada carrer Barcelona

Latitud: 41.65413
Longitud: 2.44595
Alçada: 199 m
Del terme núm. 2 travessarem a l'altra cantonada del carrer Barcelona on trobarem el terme núm. 3 al costat del carrer, i el marge de l'autopista. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 55 d'alçada. Té gravat les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquests dos pobles.

4. Terme entrada carrer Trentapasses

Latitud: 41.65495
Longitud: 2.44731
Alçada: 195 m
Del terme 3 seguirem el carrer Trentapasses direcció cap a Sant Celoni per aquesta vorera fins a trobar el terme 4, al costat dret del carrer i el marge que separa l'autopista. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 48 d'alçada. Té gravat les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquests dos pobles.

5. Terme carrer Trentapasses (riera)

Latitud: 41.65517
Longitud: 2.44697
Alçada: 195 m
Del terme núm. 4 haurem de travessar el carrer i anar a trobar el terme 5, clavat al mig d'un pont on comença el soterrament de la riera de Trentapasses. També sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 66 d'alçada. Té gravat les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. La propietat són aquests 2 pobles.

6. Terme Riera de Trentapasses i de Vallgorguina

Latitud: 41.67181
Longitud: 2.47995
Alçada: 144 m
Des del terme núm. 5, la riera de Trentapasses, fa de terme entre Vallgorguina i Santa M. de Palautordera. Seguirem direcció a Sant Celoni fins a trobar l'encreuament d'aquesta riera amb la de Vallgorguina, que fa de terme número 6. Al llarg de tot aquest tram, des del poble de Vilalba Sasserra fins al polígon el Molí nou a la riera no hi ha cap terme, es considera el límit de cada poble el curs de la riera. Aquest punt seria un terme de tres cares. Delimita amb els pobles de Santa M. de Palautordera, Sant Celoni i Vallgorguina que en són els propietaris.

7. Terme Riera de Vallgorguina i Agrafull

Latitud: 41.67021
Longitud: 2.48089
Alçada: 147 m
Del punt núm. 6 la línia de terme gira a la dreta i segueix la riera de Vallgorguina fins a trobar el torrent d'Agrafull que abocar l'aigua a la de Vallgorguina. En aquest lloc es considera el terme número 7, i gira a l'esquerra pel torrent d'Agrafull amunt. A partir del punt 7 anirem pujant pel torrent d'Agrafull que passa per entremig de ca l'Alzina Nou i la casa Nova, fins a aconseguir el terme 8. Aquest punt delimita Vallgorguina i Sant Celoni que en són els propietaris.

8. Terme Riera d'Agrafull

Latitud: 41.66262
Longitud: 2.49154
Alçada: 231 m
El terme número 8 el trobem quasi a 2000 metres més amunt a l'encreuament de dos torrents el d'Agrafull i un altre que li havien dit d'en Miquel. És situat a uns 5 metres de la llera del torrent d'Agrafull. Hi ha dos termes una fita de pòrtland i una pedra rústega que fa 22 centímetres de llarg, 11 d'ampla i 33 d'alt. A partir d'aquest punt la línia de terme es va enfilant pel costat del camí que va a la Plana d'en Tomeu. No hi ha cap lletra gravada. A l'entorn té les propietats de can Puigvert i Planas-Muñoz.

9. Terme Plana d'en Tomeu

Latitud: 41.66097
Longitud: 2.49512
Alçada: 273 m
El terme núm. 9 és situat al costat esquerre d'un encreuament de camins que en diem la Plana d'en Tomeu. És un terme que ha estat encimentat i no es veuen les lletres de cada poble, si n'hi havia. En Tomeu fa molts anys havia sigut un mosso de can Puigvert, que cuidava aquestes terres. Aquesta pedra fa 21 centímetres de llarg, 15 d'ampla i 19 d'alt. A l'entorn té les propietats de can Puigvert i M Domínguez.

10. Terme Camí del Pla d'en Tomeu

Latitud: 41.66143
Longitud: 2.49622
Alçada: 282 m
Seguirem pel camí recte i cap de poc trobarem el terme del Camí del Pla d'en Tomeu, número 10 situat al marge del costat esquerre i girant en diagonal cap a l'esquerra a dins el bosc. Aquesta pedra fa 25 centímetres de llarg, 13 d'ampla i 48 d'alçada. Darrere el terme està ballat, és propietat de can Puigvert i Te les lletres V i O. A l'entorn té les propietats de can Puigvert i M Domínguez.

TERMES. Vés a la pàgina...

(1)23456789101112ÍndexInici