Directori de topònims de l'Associació Cultural Vallgorguina

(última actualització: dissabte 18 de desembre de 2021 a les 17:51)

El directori disposa d'un total de 120 termes que trobaràs repartits entre aquestes pàgines:

(1)23456789101112

Termes

1. Terme dels quatre pobles

Latitud: 41.65427

Longitud: 2.44533

Alçada: 199 m

Començarem la descripció des del punt que en direm 1, situat a Vilalba Sasserra on hi ha la confluència de 4 terme municipals, Vilalba Sasserra, Santa Mª de Palautordera, Llinars del Vallès i Vallgorguina. Actualment en aquest punt no hi ha cap terme, i en el seu lloc es considera com a tal un pou rodó tapat amb una tapa de ferro, situat dins el patí de la casa nº 87 del carrer Carretera Vella de Sant Celoni, i per la banda del darrera hi ha el carrer Girona. En aquest punt hi van a parar les 4 línies de terme. Informació donada per l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. Les coordenades són: 41,65427 N i 2,44533 E. L’alçada es de 199 m. Delimita amb les propietats d’aquests 4 pobles i la casa nº 87.

2. Terme cruïlla carrer Trentapasses

Latitud: 41.65427

Longitud: 2.4457

Alçada: 198 m

Des del punt 1, la línia de terme va a trobar el terme nº 2 situat a la cantonada del carrer Trentapasses i clavat al costat de la paret de la casa nº 54. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 69 d’alçada. Te gravades les lletres de SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquets dos pobles.

3. Terme entrada carrer Barcelona

Latitud: 41.65413

Longitud: 2.44595

Alçada: 199 m

Del terme nº 2 travessarem a l’altre cantonada del carrer Barcelona on trobarem el terme nº 3 al costat del carrer, i el marge de l’autopista. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 55 d’alçada. Te gravades les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquets dos pobles.

4. Terme entrada carrer Trentapasses

Latitud: 41.65495

Longitud: 2.44731

Alçada: 195 m

Del terme 3 seguirem el carrer Trentapasses direcció cap a Sant Celoni per aquesta vorera fins a trobar el terme 4, al costat dret del carrer i el marge que separa l’autopista. Sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 48 d’alçada. Te gravades les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. Delimita amb les propietats d'aquets dos pobles.

5. Terme carrer Trentapasses (riera)

Latitud: 41.65517

Longitud: 2.44697

Alçada: 195 m

Del terme nº 4 haurem de travessar el carrer i anar a trobar el terme 5, clavat al mig d’un pont on comença el soterrament de la riera de Trentapasses. També sembla de marbre i les seves mides són 20 centímetres per cada costat i 66 d’alçada. Te gravades les lletres SMP de Palautordera i la V de Vallgorguina. La propietat són aquets 2 pobles.

6. Terme Riera de Trentapasses i de Vallgorguina

Latitud: 41.67181

Longitud: 2.47995

Alçada: 144 m

Des del terme nº 5, la riera de Trentapasses, fa de terme entre Vallgorguina i Santa Mª de Palautordera. Seguirem direcció a Sant Celoni fins a trobar l’encreuament d’aquesta riera amb la de Vallgorguina, que fa de terme número 6. Al llarg de tot aquest tram, des del poble de Vilalba Sasserra fins al polígon el Molí nou a la riera no hi ha cap terme, es considera el límit de cada poble el curs de la riera. Aquest punt seria un terme de tres cares. Delimita amb els pobles de Santa Mª de Palautordera, Sant Celoni i Vallgorguina que en són els propietaris.

7. Terme Riera de Vallgorguina i Agrafull

Latitud: 41.67021

Longitud: 2.48089

Alçada: 147 m

Del punt nº 6 la línia de terme gira a la dreta i segueix la riera de Vallgorguina fins a trobar el torrent d’Agrafull que abocar l’aigua a la de Vallgorguina. En aquest lloc es considera el terme número 7, i gira a l’esquerra pel torrent d’Agrafull amunt. A partir del punt 7 anirem pujant pel torrent d’Agrafull que passa per entremig de ca l’Alzina Nou i la casa Nova, fins a trobar el terme 8. Aquest punt delimita Vallgorguina i Sant Celoni que en són els propietaris.

8. Terme Riera d'Agrafull

Latitud: 41.66262

Longitud: 2.49154

Alçada: 231 m

El terme número 8 el trobem quasi a 2000 metres més amunt a l’encreuament de dos torrents el d’Agrafull i un altre que li havien dit d’en Miquel. Es situat a uns 5 metres de la llera del torrent d’Agrafull. Hi ha dos termes una fita de portland i una pedra rústega que fa 22 centímetres de llarg, 11 d’ampla i 33 d'alt. A partir d’aquest punt la línia de terme es va enfilant pel costat del camí que va a la Plana d’en Tomeu. No hi ha cap lletra gravada. A l'entorn te les propietats de can Puigvert i Planas-Muñoz.

9. Terme Plana d'en Tomeu

Latitud: 41.66097

Longitud: 2.49512

Alçada: 273 m

El terme nº 9 es situat al costat esquerra d’un encreuament de camins que en diem la Plana d’en Tomeu. Es un terme que ha estat encimentat i no es veuen les lletres de cada poble, si n’hi havia. En Tomeu fa molts anys havia sigut un mosso de can Puigvert, que cuidava aquestes terres. Aquesta pedra fa 21 centímetres de llarg, 15 d’ampla i 19 d’alt. A l'entorn te les propietats de can Puigvert i M Domínguez.

10. Terme Camí del Pla d'en Tomeu

Latitud: 41.66143

Longitud: 2.49622

Alçada: 282 m

Seguirem pel camí recta i cap de poc trobarem el terme del Camí del Pla d’en Tomeu, número 10 situat al marge del costat esquerra i girant en diagonal cap a l’esquerra a dins el bosc. Aquesta pedra fa 25 centímetres de llarg, 13 d’ampla i 48 d’alçada. Darrera el terme està ballat, es propietat de can Puigvert i Te les lletres V i O. A l'entorn te les propietats de can Puigvert i M Domínguez.