Directori de topònims de l'Associació Cultural Vallgorguina

(última actualització: dijous 9 de setembre de 2021 a les 19:40)

El directori disposa d'un total de 12 forns que trobaràs repartits entre aquestes pàgines:

(1)2

Forns

5202. El Forn del Pla de Vidal

Latitud: 0

Longitud: 0

Alçada: 999 m

Forn de Calç que era situat molt a prop del camí del Pla de Vidal, cap a la part més alta, no gaire lluny de la Plana d'en Mora, i partida de can Pau Foguera. Diuen que el van estimbar eixamplant el camí. Segons Carreres i Candi en la Geografia General de Catalunya vol. III, pag. 308, (podria ser de l'any 1916) el cita en la nota a peu de pàg. nº 718 i diu: ... a Vallgorguina, a uns 20 minuts de la vila, pujant a la Plana d'en Mora... Al seu parer són del segle IX o X. No tenim fotografies.

5209. El Forn de Vidre del Pla del Forn

Latitud: 0

Longitud: 0

Alçada: 999 m

Aquest Forn de Vidre, era situat al Pla del Forn, a uns cent metres del pont del Forn que hi ha a la riera de Vallgorguina. Era molt a prop del camí que passa pel mig del pla, avui encara si pot veure una petita paret al costat del marge tapada d'herba. La major part de la pedra que hi havia es va fer servir per construir la resclosa de can Puigdemir a principis de segle pasat. Des de mitjans del segle XVI, sabem per un document de l’ADB, que al pla del Forn, hi havia un forn de vidre, que va ser llogar a uns vidries de Mataró, que van venir a treballar-hi. També pel cens de l’any 1860 sabem que en aquest lloc hi havia dues cases que una podria ser el Forn, amb els nº 1 i 2 i eren del quarter 3. El dia 27 de desembre 1643, lo honorable Pere Valls i Vilar, avui habitant a la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar però natural de la parròquia de Sant Esteve d’Olzinelles, fa arrendament de la casa del Forn del Vidre juntament amb una feixa de terra junt a la casa de Sant Andreu de Vallgorguina als honorables Srs. que són Pau Bertran, Pere Forner, Pau Salvador i Joan Vilarrasa tots vidries de la vila de Mataró per temps de quatre anys” (ADB, Ll. XXI Cap Matr-test Vallgorguina-Vilalba 1610-1653, pàg. 81) Actualment aquestes terres encara hi ha diferents arbres que havien estat plantats aquí com a vivers. Anteriorment eren terres sembrades per diferents persones del poble, es pot dir que quasi cada casa i tenia un tros de terra, fins que s’anaren deixant i es va convertir en un viver d’arbres que havia sigut de la família Viure. Ara també està abandonat. No tenim fotografies.

5210. El Forn dels Vivers

Latitud: 0

Longitud: 0

Alçada: 999 m

Aquest Forn ja no existeix quan van remoure terres per fer els Vivers Vallgorguina, va desaparèixer. Totes aquestes terres eren conegudes com el Sot de l'Hort, i en cuidaven diferents trossos gent de Vallgorguina. Després de la volta del Pont d'en Pradell en direcció a Sant Celoni, hi havia un tros que era bosc i allí era situat aquest forn que tenia una forma con un de calç i la terra era molt vermella. Fins avui no s'ha trobat cap fotografia.

5201. El Forn de Calç de la Creueta

Latitud: 41.65297

Longitud: 2.47224

Alçada: 262 m

Aquest forn és situat a sota el Camí de Sant Genís, que va a ca l'Arbocer, en una volta molt rodona, i al costat de la Serra de la Creueta. Des que el conec, que en Martí Mas me'l va ensenyar en deien el Forn de Pega, però per la seva grandària no pot ser de pega, ha de ser de calç. El va visitar en Dani Rangil que ha estudiat molt els forns de les nostres muntanyes, hi diu que per ser de pega es massa gran. Actualment es força ple de terra perquè s'ha ensorrat una part. A la paret del darrera sembla que la terra o pedra, sigui de color marronós i fa la impressió que fos pega, potser per això es coneixia amb aquell nom. Fa una alçada de 2,70 metres, però ens queda la part que hi ha terra que podria ser un altre metre. De llarg fa 2,60 metres i d'ampla 2,40.

5204. El Forn d'obra de can Pradell de Baix

Latitud: 41.66529

Longitud: 2.48306

Alçada: 175 m

És situat a sobre el marge de la carretera d'Arenys de Mar a Sant Celoni, al costat del petit torrent que travessa aquesta carretera, a uns 125 metres de la volta de can Pradell de Baix, en direcció a Sant Celoni. Actualment aquest forn es tot ensorrat, només queda visible la paret de pedra de davant on podem veure una mica el forat de la fornal.

5205. La Rajoleria

Latitud: 41.64457

Longitud: 2.4894

Alçada: 321 m

Aquest forn es a la propietat de Can Pradell de la Serra, a uns 250 metres de la casa, sota el camí que va al Corredor i de les feixes, de la casa, en un marge al mig del bosc. Des de la casa sortia un camí conegut pel nom de la Rajoleria, actualment es net. Podem passar després de les feixes a la volta on trobem el Sot de can Pradell, i seguir el camí que hi ha en direcció a la casa. A uns 150 metres trobarem el forn a la dreta dins el bosc. Aquest forn o rajoleria està fet en un marge i era particular de la masia de can Pradell de la Serra. A prop del forn hi havia dues basses que una encara es pot veure una mica, que servien per fer la pasta dels rajols o teules que s’havien cuit quan es feien obres a la casa. Avui aquest forn es una mica ensorrat, però encara es conserva força be. La Rajoleria te unes mides de 4,30 metres de llarg, 2,10 metres d’ampla i una alçada de 2,70 metres. Entre el forn i la part davantera on s’hi feia el foc, hi ha una paret de 1,40 metres de separació que actualment al mig es ensorrat. El forat de la fornal fa 0,90 centímetres d’ampla i en aquesta banda hi ha un espai de 3 metres d’ampla retallat al marge de cada costat per a poder treballar quan si feia el foc.

5206. El Forn de la Solella

Latitud: 41.65698

Longitud: 2.4782

Alçada: 267 m

Aquest forn de calç, com tots és un sot rodó. Actualment fa 2,25 metres de llarg, 2,20 d’ampla i 2,70 metres d’alçada situat al costat d’un marge, que forma un petit sot. Com altres forns d’aquesta mena te forma d’olla més ample del mig i més estret a dalt. Diuen que hi havia dos forns, i un actualment ja es colgat o no s'ha trobat, només es conserva aquest, que també està molt ple de terra perquè una part ja s’ha esllavissat. Aquests forns tenien una durada limitada, ja que amb la cuita també es desgastava el material de les parets.

5207. El Forn de ca l'Àngel

Latitud: 41.65198

Longitud: 2.49514

Alçada: 200 m

Aquest Forn és situat dins la propietat de cal Soquer, arran de la carretera d'Arenys de Mar a Sant Celoni, quilòmetre 13,250 metres. Forma un cos quadrat d'una alçada d'uns 5 metres. A la part baixa hi ha el fogar, separat per un sostre foradat anomenat garbell, on s'hi col·locava a sobre la terrissa per a ser cuita. A la banda alta hi ha una obertura, que té accés a l'entorn del forn i a una escala, que servia per a treure i posar tota la terrissa. Entre els anys 2003-04 s'hi va fer una netejar general i es van tallar uns arbres perquè les arrels no els fessin malbé. Es va haver de demanar permís a carreteres de la Generalitat perquè està a la seva línia d'influència. Va costar però ens van donar permís per arreglar-lo. És important de conservar-lo ja que no en tenim cap més com aquest.

5208. El Forn de Calç del Sot d'en Martori

Latitud: 41.65832

Longitud: 2.49252

Alçada: 213 m

Aquest Forn és situat al costat d'un petit sot que va a parar al Sot d'en Martori. Des de l'entrada de la carretera de Vallgorguina a Sant Celoni, hi ha una distància d'uns 140 metres, passant pel Camí d'Agrafull, que més amunt trobem el Pla d'en Tomeu i després segueix cap a la urbanització can Puigdemir. Com tots els altres fons d'aquesta mena, va ser excavat al costat d'un torrent. És un gran forat en forma d'olla que actualment fa, 4,50 metres d'alçada, 4,60 d'allargada i 4,40 d'amplada. La boca del forn donava de cara al torrent i servia per alimentar el foc i també per posar i treure les pedres per fer la cuita. A l'entorn de la base hi havia una petita paret coneguda amb el nom de banqueta, des d'on es començava a fer la volta de pedres, per deixar-hi un espai a sota per fer el foc. A l'entorn del forn generalment s'hi feia una barraca per dormi i tenir una petita cuina per fer el menjar, ja que quan hi havia foc s'havia de vigilar constantment nit i dia.

5211. Els Forns de Carbonet

Latitud: 41.62635

Longitud: 2.48635

Alçada: 557 m

Són situats, en el camí que va des del Pla de la Creu del Trull, travessa el Sot de l'Esllavissada quasi per on comença a la part de dalt i va a parar al Camí del Corredor que pujar de la casa Nova. Per aquest camí hi passa la línia que separa el nostre terme de Dosrius. Un d'aquets forns, és al costat del camí i l'altre a uns 60 metres cap a dins el bosc, a la banda del darrera. Fan 2 metres de llarg, 1 d'ampla i 1,30 d'alt. Servia per coure carbonet. Aquest Camí surt documentat amb el nom de Camí d'Arenys de Munt.