Directori de topònims de l'Associació Cultural Vallgorguina

(última actualització: dijous 12 de maig de 2022 a les 20:37)

El directori disposa d'un total de 68 altres indrets que trobaràs repartits entre aquestes pàgines:

1234(5)67

Altres Indrets

5716. El Prat de la Blanca

Latitud: 41.64715

Longitud: 2.50027

Alçada: 203 m

És situat després del Pla del Forn, on hi ha la Depuradora. Aquesta terra que ara hi ha plàtans, havia estat conreada per la gent de can Blanc que era de la seva propietat, però anteriorment es coneixia amb el nom del Pla de cal Rei, ja que a la part alta del bosc hi havia una masia que tenia aquest nom. Les terres s'havien regat amb l'aigua d'una mina que hi ha al capdamunt del prat, coneguda amb el nom de font de la Tarana.

5727. Les Canameres

Latitud: 41.64224

Longitud: 2.50743

Alçada: 229 m

Les Canameres era una terra que anava des d'on comença el camp de futbol fins al camí de can Musachs i també arribava fins al Sot de l'Alba, actualment part d'aquestes feixes ja és bosc. En l'altra part donades per can Valls, s'hi va construir el camp de futbol i l'any 1955 es va inaugurar, i les terres que quedaven entre el camp i el camí de can Musachs ara és un espai de bici trial, aparcament i esbarjo. Aquestes terres eren cuidades per diferents cases del poble que hi feien l'hort. Es regava amb l'aigua de la riera de can Vilar que per mitjà d'una resclosa, anava a una bassa, i s'havien de repartir les hores de rec. Hi ha dues versions del nom. Un que en un lloc hi havia canyes i l'altre que en una bassa hi havia cànem. Hi conreaven terra, la Cooperativa, ca la Sila, can Clavell...

5730. El Carlet

Latitud: 41.63949

Longitud: 2.52545

Alçada: 270 m

Amb aquest nom abans era coneguda la casa del Clot, hi ha diversos establiments el més antic de l'any 1444, fets per Joan de Vilalba Sr. de la casa de la Serra als Mascaró de Vallgorguina.

5731. Els Horts del Carrer

Latitud: 41.64695

Longitud: 2.50965

Alçada: 217 m

Amb aquest nom coneixem les terres que hi ha situades entre la carretera Vella i la Riera de Vallgorguina, des del Pont de cal Serrador, fins a l'última casa coneguda amb el nom de cal Sord, avui situada en el carrer Montseny. Aquests horts es regaven amb dues rescloses l'Alta i la Baixa. L'Alta anava del Pont de cal Serrador, fins al carrer de Mataró i la Baixa des d'aquest carrer fins a cal Sord. Cada casa de la carretera Vella tenia el seu hort davant, per poder fer verdures i viandes per la casa.

5738. El camp d'en Cintet

Latitud: 41.65211

Longitud: 2.49356

Alçada: 193 m

Era al costat del Pont d'en Pradell, arran del Sot del Pont, entre el camí que va a la Rectoria i la Riera de Vallgorguina. En Cintet que vivia a la casa del carrer de Mataró, conreava aquesta terra on anava alternant les diferents collites que feia al llarg de l'any. Actualment, és tot sembrat de plàtans i altres arbres que hi han nascut pel mig.

5745. El camp de Comandries

Latitud: 41.6518

Longitud: 2.49369

Alçada: 193 m

Actualment, és ple de plàtans, però fa uns anys havia estat sembrat. És situat entremig del Pont d'en Pradell i les feixes de la Rectoria, per una banda, i per la Riera de Vallgorguina i el camí que va a la Rectoria per l'altre. "full solt amb un plànol: Camp anomenat de Comandries té de cabuda quatre quarteres, dos quartans de 1518 canes quadrades. I de la quartera de 1012 1/2 canes quadrades té de cabuda sis quarteres tres quartans" (ADB, Actes de censals any 1725, caixa núm. 47)

5792. El Prat d'en Minguet

Latitud: 41.64577

Longitud: 2.50778

Alçada: 217 m

És un Pla no massa gran que actualment hi ha plàtans i altres arbres. Forma un triangle, situat entre el camí de la Sureda, la Riera de can Vilar i el camí de can Clarens. Abans era conreat per la gent de la casa del carrer de Mataró coneguda per cal Bover. No sabem si pot tenir relació amb aquest nom, però l'any 1860 la casa de can Martí es deia can Minguet.

5829. Els Horts de la Puixica

Latitud: 41.65872

Longitud: 2.50061

Alçada: 241 m

Eren unes terres que cuidaven la gent de can Puixic del Veïnat de la Poca Farina, situades al costat del Sot del mateix nom. Hi havia un naixement d'aigua i s'hi va fer una font que portava l'aigua a un safareig per a poder regar una part de les terres. Actualment, encara es veuen les feixes sense sembrar, amb algun arbre pel mig. També hi ha el naixement d'aigua i encara es pot veure el safareig

5830. Les Feixes de Reixac

Latitud: 41.6475

Longitud: 2.50625

Alçada: 237 m

Aquestes feixes eren situades darrere la Font del Forn, i arribaven fins a dalt al bosc. Per una banda, hi ha la Sureda i per l'altre la Castanyereda. Eren feixes de conreu de secà que havien portat gent de la casa de can Calces o cal Bruc. Més cap aquí les havien conreat en Cintet, en Jaume Torras, en Joan Cros i altres. Se'ls hi diu aquest nom perquè a prop de la font del Forn, hi havia una casa coneguda amb el nom de can Reixac.

5846. El camp dels Roures

Latitud: 41.65406

Longitud: 2.48081

Alçada: 242 m

Situats, entremig del Camí de ca l'Arbocer i el Sot de Santa Eulàlia, després d'on acaben els Horts de ca l'Arbocer. És un espai força gran i bastant pla que havia estat sembrat. Després es va abandonar i va créixer el bosc, principalment roures, que ja fa anys van ser tallats. Actualment, hi creix el bosc, però hi tornen a haver forces roures. Diuen que en aquest pla hi havia una casa i les últimes persones que van cuidar aquests camps era el masover de Santa Eulàlia.