Directori de topònims de l'Associació Cultural Vallgorguina

(última actualització: dijous 12 de maig de 2022 a les 20:37)

El directori disposa d'un total de 68 altres indrets que trobaràs repartits entre aquestes pàgines:

123(4)567

Altres Indrets

5322. Els Descarregadors

Latitud: 41.65372

Longitud: 2.48407

Alçada: 269 m

Encreuament de camins del que puja del Pont d'en Pradell al Corredor i el camí que va a ca l'Arbocer. Aquest punt es diu els Descarregadors, perquè abans quan tallaven arbres al voltant de ca l'Arbocer, carregaven al carro no gaire ple i els desemboscaven fins aquest encreuament, ja que hi ha una forta pujada i llavors els animals de tir no podien. Ho deixaven en aquest punt que és una mica pla i llavors amb altres carros acabaven de treure els arbres fins al seu destí. Aquest lloc en itineraris de muntanya de l'Artur Osona de l'any 1888, i en diferents plànols, surt documentat amb el nom de Collet d'en Castellar.

5327. L'Estret

Latitud: 41.65789

Longitud: 2.48274

Alçada: 175 m

Es diu així perquè és la part més estreta de la Vall entre muntanyes tancat en sentit est oest. Forma dos passos un per la Riera de Vallgorguina i l'altre per la carretera que va d'Arenys de Mar a Sant Celoni. Es diu que antigament aquests passos quedaven tancats i l'aigua quedava embassada i formava un gorg. Aquest gorg juntament amb el Turó de les Guineueres, ha format una llegenda del nom de Vallgorguina, Vall-gorg-guina. De totes maneres això ara sabem que és una llegenda, ja que el nom del poble ja es coneix abans de l'any 1000. En aquest punt a la riera hi ha el Pont del Serrador. Sabem que l'any 1684 es deia l'Alberó "Joan Morell pagès de la present parròquia de Sant Andreu de Vallgorguina i Joan Morell menor són fill per a subvenir algunes necessitats... per a pagar a Jaume Pascual ostaler de la present parròquia... que Morell li deu de uns gastos que Pascual paga com fermensa que era d'un censal que la casa de dit Morell feya... venen a Miquel Abril y Pradell tot aquell tros de terra part conreu y part bosquina situat en dita parroquia en lo lloch dit lo Albaró y altrament lo Estret la qual pesa de terra la te en alou y en directe senyoria de dit mas Morell, solixent ab un bosch arbocer y a tremontana ab honor de Morell, migdia la Riera" (ADB, Ll. XXII Cap Matr-Test Vallgorguina-Vilalba 1667-1687)

5329. El Gatosar

Latitud: 41.6548

Longitud: 2.46969

Alçada: 246 m

Tros de bosc que hi ha abans d'arribar a la casa de ca l'Arbocer, a la banda de sobre el camí, a partir del Sot de les Pruneres. Abans hi havia molta gatosa i d'aquí bé el nom.

5330. El Terme Gros

Latitud: 41.64709

Longitud: 2.47391

Alçada: 352 m

El terme Gros, és una fita força considerable de 0,70 centímetres d'alçada, 0,30 de llarg i 0,25 d'ampla. I la trobem situada a l'encreuament de la carretera de les Acàcies, i la que baixa cap als Quatre Camins. Aquesta carretera va des dels Corrals del Trull, travessa tota aquesta serra, passant per la Creueta i poden anar cap a ca l'Arbocer Canadà Park i Baronia del Montseny. Aquest termenal fa de partió de les propietats de can Bonamusa, can Pradell de la Serra i can Reverter i serveix de terme entre Vallgorguina i Vilalba Sasserra. A dalt la carena ja en terme de Vilalba hi ha un petit pla conegut amb el nom de l'Era de Sant Isidre, lloc on sabem que si va trobar restes de sílex.

5335. La Pedrera

Latitud: 41.65258

Longitud: 2.49419

Alçada: 195 m

És situada al costat de la carretera d'Arenys de Mar a Sant Celoni, davant mateix del Pont d'en Pradell. Sabem que en temps de guerra, quan es van fer els ponts del carrer de Mataró el de cal Serrador, el del carrer Montnegre i diferents parets, d'aquest lloc s'hi va treure pedra que era portada al poble amb un camió. Quan es va eixamplar la carretera de Vallgorguina a Sant Celoni, es va retallar el marge d'aquesta volta, i va desaparèixer una part del forat que hi havia, però actualment encara es pot veure una mica.

5337. La Pedrera de can Pradell de Baix

Latitud: 41.66382

Longitud: 2.47829

Alçada: 168 m

A can Pradell de Baix en el camí que hi ha a l'altre costat de la Riera de Vallgorguina, arran del bosc, encara es pot veure el buit que forma la muntanya, entremig del bosc, era d'on treien la pedra. Diuen que una companyia ho va obrir entre els anys 1926-30, per treure pedra i fer grava per la carretera. Tenien les màquines molt a prop de la carretera i la casa de can Pradell de Baix i des de la pedrera, van posar una via i una vagoneta tirada per mules que portaven la pedra fins a l'esplanada al costat de la casa on hi havia les màquines, per fer la grava.

5344. El Sorrai

Latitud: 41.65019

Longitud: 2.52301

Alçada: 257 m

El Sorrai, és una zona força plana plena de sorra al capdavall de les feixes de can Nonell de Sot, al costat d'on comença el torrent de can Gras del Pou. Aquestes terres eren conreades per la casa de can Nonell del Sot. L'aigua que baixava pel torrent de can Nonell, arrossegava la sorra que molta era dipositada en aquesta plana, i per això se li va dir el Sorrai.

5703. Els Horts de ca l'Arbocer

Latitud: 41.65514

Longitud: 2.47746

Alçada: 229 m

Aquests horts són al costat del Camí de ca l'Arbocer a la banda esquerra, És una franja allargada que arriba fins a sobre el Gual de ca l'Arbocer i que conreava aquesta casa. Al mig hi ha una bassa per regar. A la banda obaga, hi ha l'Obaga de Santa Eulàlia i el Sot de Santa Eulàlia. Cap a la banda de llevant, on acaba la terra de sembradura, comença el Camp dels Roures, actualment tot bosc. Havien sigut camps de sembradura, i quan van ser abandonats i va créixer el bosc generalment roures que ja van ser tallats fa anys i ara n'hi torna a haver-hi força.

5709. L'Artiga d'en Baleta

Latitud: 41.64749

Longitud: 2.46735

Alçada: 363 m

És un espai, ara tot bosc la majoria situat a la part alta del Sot de les Noies, per on passa el camí que del Terme Gros, es pot anar cap a la Creueta (molt mal Camí), o cap a la urbanització Canadà Park, darrere les cases del carrer Llenega Negre, i també es pot anar cap a ca l'Arbocer. Per la banda de llevant hi ha els Pins Melis d'en Bonamusa i per la banda de ponent El turó Puig Rodó. Aquestes terres les va artigar un home que li deien en Baleta. No sabem si podia tenir relació amb la masia que té aquest nom en el nostre poble. Potser és una mica lluny de la casa.

5710. La Baluerna

Latitud: 41.66929

Longitud: 2.48295

Alçada: 160 m

Així es diuen les terres que hi ha darrere la Casa Nova i cal Coix, que actualment una part encara són conreades. Queda entre el Torrent d'Agrafull i aquestes cases a sobre la carretera de Vallgorguina a Sant Celoni. No sabem de què pot venir el nom.